6.10.2010 г.

Бр.78 от 05.10.2010

Изменен е Правилникът за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове.