10.11.2010 г.

Бр. 88 от 09.11.2010

Изменен е Законът за Министерството на вътрешните работи.