27.11.2010 г.

Бр. 93 от 26.11.2010

Приет е допълнителен протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци.