13.11.2010 г.

Бр. 89 от 12.11.2010

Изменен е Законът за приватизация и следприватизационен контрол.