5.11.2010 г.

Бр. 87 от 5.11.2010

Изменен е Законът за държавната собственост