17.11.2010 г.

Бр. 90 от 16.11.2010

Приета е Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места.