29.03.2011 г.

Бр. 26 от 29.03.2011

Най-важното

  • Приет е Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
  • Приет е Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.