29.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 31

Променени актове

  • Правилник за издаване на българските лични документи
  • Правилник за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти
  • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
  • Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
  • Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

Нови актове

  • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (дв, бр. 94 от 2000 г.)
  • Наредба за изменение на наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК(дв, бр. 112 от 2004 г.)
  • Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (дв, бр. 55 от 2012 г.)
  • Правилник за изменение на правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти (дв, бр. 70 от 2011 г.)
  • Решение № 12757 от 16 октомври 2012 г. по административно дело № 5983 от 2012 г.