11.10.2008 г.

Бр. 88 от 10.10.2008 г.

  1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 20 от 1999 г.);
  2. Изменен е Законът за българските документи за самоличност.