11.10.2008 г.

ДВ, бр. 88 от 10.10.2008 г.

  1. Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 20 ОТ 1999 г.)