29.10.2008 г.

ДВ, брой 93 от 28.10.2008

  1. Приет е Закон за допълнение на закона за общинския дълг.