22.11.2008 г.

ДВ, брой 100 от 21.11.2008

  1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози.
  2. Приет е Закон за изменение и допълнение на Търговския закон.