19.11.2008 г.

ДВ, брой 99 от 18.11.2008

  1. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт и пътна връзка между двете страни, свързваща гр. Ивайловград, Република България, с гр. Кипринос, Република Гърция.
  2. Приета е Наредба за изискванията за безопасност на магнитните детски играчки.