29.11.2008 г.

ДВ, брой 102 от 28.11.2008

  1. Приет е нов Закон за защита на конкуренцията.
  2. Приет е Закон за инспектиране на труда.
  3. Изменен е Законът за защита на потребителите.