7.01.2009 г.

Брой 1 от 06.01.2009

  1. Прието е Постановление № 321 от 19 декември 2008 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.