10.01.2009 г.

Брой 2, 9 януари 2009 г.

  1. Обнародвана е на Наредба за секретните патенти.
  2. Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
  3. Обнародвана е Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.