16.01.2009 г.

Брой 4, 16.01.2009

  1. Обнародвано е Постановление № 1 от 10 януари 2009 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната.