14.01.2009 г.

Брой 3, 13.01.2009

  1. Обнародвана е Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.