27.01.2009 г.

Брой 7 от 27.01.2009

  1. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Бр. 18 от 2007 г.).