21.01.2009 г.

Брой 5, 20.01.2009

  1. Обнародвана е Спогодба между правителството на Република България и правителството на Съединените Американски Щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите.
  2. Обнародвана е Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита.