11.12.2010 г.

Бр. 97 от 10.12.2010

  1. Изменен е Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
  2. Отменен е Законът за сметната палата.
  3. Изменен е Законът за обществените поръчки.