18.12.2010 г.

Бр. 99 от 17.12.2010

Приет е Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.