8.12.2010 г.

Бр. 96 от 07.12.2010

Изменен е Законът за здравното осигуряване.