15.12.2010 г.

Бр. 98 от 14.12.2010

  1. Приет е Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили.
  2. Изменен е Законът за местните данъци и такси.
  3. Изменен е Законът за здравето.
  4. Приет е нов Закон за Сметната палата.
  5. Изменен е Законът за здравното осигуряване.
  6. Изменен е Законът за обществените поръчки.
  7. Изменен е Данъчно-осигурителният процесуален кодекс.
  8. Изменен е Кодексът за социално осигуряване.