5.01.2011 г.

Бр. 1 от 4.01.2011

  1. Изменен е Законът за съдебната власт
  2. Изменена е Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда.