23.02.2011 г.

Бр. 16 от 22.02.2011

Променени актове

 • Обнародван е Законът за ограничаване на плащанията в брой
 • Изменен е Законът за мерките срещу изпиране на пари

Променени актове

 • Закон за общинските бюджети
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
 • Устройствен правилник на агенцията по вписванията
 • Устройствен правилник на министерството на правосъдието
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • Устройствен правилник на министерството на околната среда и водите
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по околна среда
 • Устройствен правилник на центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към министерския съвет
 • Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по закона за здравето
 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за признаване на професионални квалификации
 • Постановление № 274 от 20 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на околната среда и водите
 • Постановление № 88 от 11 май 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на правосъдието
 • Валутен закон

Нови актове

 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения
 • Постановление № 36 от 14 февруари 2011 г. за изменение на устройствения правилник на агенцията по вписванията, приет с постановление № 89 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 36 от 2007 г.)
 • Постановление № 37 от 14 февруари 2011 г. за приемане на тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения
 • Постановление № 38 от 14 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 39 от 14 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 40 от 16 февруари 2011 г. за изменение на устройствения правилник на центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към министерския съвет, приет с постановление № 280 на министерския съвет от 2010 г. ...
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 42 от 2006 г.)
 • Закон за ограничаване на плащанията в брой
 • Указ № 27 от 18.02.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на република гърция относно презгранични операции за AIR POLICING
 • Указ № 28 от 18.02.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на конвенцията по касетъчните боеприпаси
 • Указ № 29 от 18.02.2011 г. за обнародване на закона за ограничаване на плащанията в брой
 • Указ № 30 от 18.02.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за общинските бюджети
 • Закон за изменение и допълнение на закона за общинските бюджети (дв, бр. 33 от 1998 г.)
 • Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на република гърция относно презгранични операции за AIR POLICING
 • Закон за ратифициране на конвенцията по касетъчните боеприпаси

Отменени актове

 • Постановление № 187 от 23 септември 1999 г. за утвърждаване на тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения
 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения