6.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 28


Променени актове

 • Наредба № 21 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата стойност на горите" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 27 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "създаване на организации на производители" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 59 от 5 декември 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
 • Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на нзок и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за н...
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата стойност на горите" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 201...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г....
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за пе...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 27 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "създаване на организации на производители" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г....
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (дв, бр. 102 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (...
 • Наредба за изменение на наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 83 от ...
 • Постановление № 69 от 2 април 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приет с постановление № 232 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Решение № 256 от 30 март 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "крачола", участък "централен", разположено в землищата н...
 • Решение № 4 от 26 март 2012 г. по конституционно дело № 14 от 2011 г.
 • Решение за избиране на инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет
 • Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
 • Решение за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка "белене"
 • Указ № 129 от 28.03.2012 г. за награждаване на проф. д-р тацуро мацумае с орден "св. св. кирил и методий" огърлие за особено значимите му заслуги за развитието на българо-японските отношения в областта на културата, образованието и науката
 • Указ № 131 от 29.03.2012 г. за освобождаване на раковски симеонов лашев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република македония
 • Указ № 132 от 29.03.2012 г. за назначаване на иван великов петков за извънреден и пълномощен посланик на република България в република македония
 • Указ № 133 от 29.03.2012 г. за освобождаване на стефан николов апостолов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република аржентина, в република парагвай и в източна република уругвай със седалище в буенос айрес
 • Указ № 134 от 29.03.2012 г. за освобождаване на иван стоянов сираков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република хърватия
 • Указ № 135 от 29.03.2012 г. за освобождаване на иван ангелов найденов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република полша и в република латвия със седалище във варшава
 • Указ № 136 от 29.03.2012 г. за освобождаване на иван голубинов цветков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство швеция
 • Указ № 137 от 29.03.2012 г. за освобождаване на сергей пенчев мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в мексиканските съединени щати, в република хондурас, в република коста рика, в република панама, в република гвате...
 • Указ № 138 от 29.03.2012 г. за освобождаване на чавдар младенов николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република куба, в ямайка и в доминиканската република
 • Указ № 139 от 29.03.2012 г. за освобождаване на захари митев радуков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република беларус