3.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 27

Променени актове

 • Европейска спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (ратифицирана със закон, приет от 37-о народно събрание на република България на 17 март 1995 г. - дв, бр. 28 от 1995 г. в сила от 8 ноемвр...
 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Постановление № 86 от 3 май 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по закона за министерството...
 • Правилник за устройството и дейността на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
 • Приложение към европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози, ратифицирана със закон, приет от 37-о народно събрание на 17 март 1995 г. - дв, бр. 28 от 1995 г., обнародвана в дв, бр. 99...
 • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Нови актове

 • Изменения на европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (ратифицирана със закон, приет от 37-о народно събрание на 17 март 1995 г. - дв, бр. 28 от 1995 г., в сила от 8 н...
 • Изменения на европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (ратифицирана със закон, приет от 37-о народно събрание на 17 март 1995 г. - дв, бр. 28 от 1995 г., в сила от 8 н...
 • Изменения на европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (ратифицирана със закон, приет от 37-о народно събрание на 17 март 1995 г. - дв, бр. 28 от 1995 г., в сила от 8 н...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Постановление № 66 от 28 март 2012 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
 • Постановление № 67 от 29 март 2012 г. за изменение и допълнение на тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси, одобрена с постановление № 53 на министерския съвет от 1998 г. ...
 • Постановление № 68 от 29 март 2012 г. за изменение на постановление № 86 на министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и ...
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (дв, бр. 43 от 2008 г.)
 • Решение № 1742-нс от 28 март 2012 г.
 • Решение № 227 от 26 март 2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "куртово конаре", община стамболийски и община кричим, област пловдив
 • Решение № 228 от 26 март 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "ханово", област ямбол, на "инертни материали - ямбол" - ад, ямбол
 • Решение № 233 от 27 март 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "железино", община ивайловград, област хасково
 • Решение № 234 от 27 март 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "шереметя", участък "изток", област велико търново, на "стрела - 92" - оод, велико търново
 • Решение за избиране на управител на националната здравноосигурителна каса
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Указ № 123 от 23.03.2012 г. за назначаване на никола иванов колев за извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство нидерландия
 • Указ № 126 от 27.03.2012 г. за освобождаване на бранимир петров радев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в грузия
 • Указ № 127 от 27.03.2012 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство върбовка, община павликени, област велико търново