15.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 37


Нови актове

  • Конвенция за правата на хората с увреждания
  • Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
  • Решение за попълване състава на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
  • Решение за попълване състава на постоянната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
  • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
  • Решение за промени в състава на комисията по културата, гражданското общество и медиите
  • Решение за промени в състава на комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
  • Споразумение между правителството на република България и министерския съвет на Босна и Херцеговина за взаимна защита и обмен на класифицирана информация ...

Променени актове

  • няма