4.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 34

Променени актове

 • Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
 • Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до национална база данни "население" Устройствен правилник на областните администрации
 • Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
 • Постановление № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински ...
 • Финансов договор между република България и европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост - транш II)
 • Финансов договор между република България и европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост)

Нови актове

 • Изменение № 2 към финансовия договор между република България и европейската инвестиционна банка ("България - проект Дунав мост")
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник (дв, бр. 57 от 2005 г.) Изменение № 1 към финансовия договор между република България и европейската инвестиционна банка (България - проект дунав мост - б)
 • Меморандум за разбирателство между националния статистически институт на република България и националния институт по статистика на Румъния за сътрудничество в областта на статистиката (утвърден с решение № 267 от 5 април 2012 г. на ...
 • Наредба за изменение на наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до национална база данни "население" (дв, бр. 94 от 2009 г.) Определение № 1 от 19 април 2012 г.
 • Постановление № 82 от 25 април 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, приета с постановление № 247 на министерския съвет от 2002 г.
 • Постановление № 83 от 25 април 2012 г. за изменение на устройствения правилник на областните администрации, приет с постановление № 121 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 57 от 2000 г.)
 • Постановление № 84 от 25 април 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 209 на министерския съвет от 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения ...
 • Постановление № 85 от 25 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерския съвет за 2012 г.
 • Постановление № 86 от 25 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
 • Решение за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на комисията за финансов надзор, ръководещ управление "надзор на инвестиционната дейност"
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Указ № 152 от 09.04.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пиргово, община Иваново, област Русе
 • Указ № 163 от 19.04.2012 г. за освобождаване на атанас павлов велчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в конфедерация Швейцария и в княжество Лихтенщайн със седалище в ...
 • Указ № 164 от 19.04.2012 г. за освобождаване на тодор маринов стайков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република Армения
 • Указ № 165 от 20.04.2012 г. за назначаване на бисерка василева бенишева за извънреден и пълномощен посланик на република България в Унгария
 • Указ № 166 от 20.04.2012 г. за назначаване на максим георгиев гайтанджиев за извънреден и пълномощен посланик на република България в република Аржентина
 • Указ № 167 от 20.04.2012 г. за назначаване на христо георгиев гуджев за извънреден и пълномощен посланик на република България в мексиканските съединени щати
 • Финансов договор между република България и европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост - транш II)