7.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 97

Променени актове

 • Закон за адвокатурата
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за фуражите
 • Наредба № н-22 от 16 юли 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
 • Устройствен правилник на агенцията по заетостта
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "национален филмов център"

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за адвокатурата (дв, бр. 55 от 2004 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за фуражите (дв, бр. 55 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при ...
 • Постановление № 304 от 28 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на изпълнителна агенция "национален филмов център", приет с постановление № 97 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 42 от 2004 г.)
 • Постановление № 305 от 28 ноември 2012 г. за изменение на устройствения правилник на агенцията по заетостта, приет с постановление № 125 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 53 от 2004 г.)
 • Решение № 2088-еп от 4 декември 2012 г. относно предсрочно прекратяване пълномощията на член на европейския парламент от република България и обявяване на следващия в листата кандидат
 • Решение за приемане на национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в република България
 • Указ № 405 от 22.11.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство подрумче, община крумовград, област кърджали
 • Указ № 406 от 22.11.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство краводер, община криводол, област враца
 • Указ № 410 от 30.11.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за адвокатурата
 • Указ № 415 от 05.12.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за фуражите