7.06.2013 г.

ДВ, бр. 50

Променени актове

 • Решение № 2690-нс от 30 май 2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
 • Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Нови актове

 • Решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители
  Решение № 2697-нс от 3 юни 2013 г. относно поправка на техническа грешка в решение № 2690-нс от 30 май 2013 г. на цик
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения "авиоотряд 28" и въздухоплавателни средства на министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на ...
 • Решение № 2 от 23 май 2013 г. по конституционно дело № 1 от 2013 г.
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на обединеното кралство великобритания и северна ирландия относно защитата на класифицирана информация (утвърдено с решение № 898 от 1 ноември 2012 г. на ...
 • Указ № 93 за награждаване на енчо стоев пиронков с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 94 за награждаване на проф. елена иванова баева с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 95 за награждаване на калинка згурова кънева с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 96 за награждаване на ана (ани) димитрова бакалова с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 97 за награждаване на найден станев вълчев с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 98 за награждаване на драгомир димитров ненов с орден "св. св. кирил и методий" първа степен