21.06.2013 г.

ДВ, бр. 54

Нови актове

  • Закон за ратифициране изменението на меморандума за разбирателство между правителството на република България и световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на структурните инструменти на ес
    Постановление № 134 от 14 юни 2013 г. за определяне размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по новия комбиниран (пътен и железопътен) мост на река дунав между градовете видин (република България) и калафат (румъния), събирани от ...
  • Решение за избиране на председател на държавна агенция "национална сигурност"
  • Решение за отмяна на решението за избиране на председател на държавна агенция "национална сигурност", прието от народното събрание на 14 юни 2013 г.
  • Решение за приемане на отчета за изпълнението на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.
  • Указ № 121 от 17.06.2013 г. за награждаване на г-н карел кристиан ван кестерен - извънреден и пълномощен посланик на кралство нидерландия в република България, с орден "стара планина" първа степен
  • Указ № 123 от 17.06.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране изменението на меморандума за разбирателство между правителството на република България и световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението ...