17.06.2013 г.

ДВ, бр. 52

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Закон за специалните разузнавателни средства
 • Закон за съдебната власт
 • Закон за чужденците в република България
 • Правилник за организация на дейността на висшия съдебен съвет и неговата администрация
 • Правилник за устройството и дейността на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация

Нови актове

 • Закон за денонсиране на техническото споразумение между министъра на отбраната на кралство белгия, министерството на отбраната на република България, федералното министерство на отбраната на федерална република германия, министерството на националната ...
 • Закон за изменение и допълнение на закона за държавна агенция "национална сигурност" (дв, бр. 109 от 2007 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на дейността на висшия съдебен съвет и неговата администрация (дв, бр. 85 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация (дв, бр. 49 от 2013 г.)
 • Решение № 2699-ми от 6 юни 2013 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за частични и нови избори за общински съветници и кметове
 • Решение № 362 от 12 юни 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "струма" лот 2 "дупница - благоевград" от км 322+000 до км 359+483,52" на територията на ...
 • Решение за избиране на подуправител на БНБ
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река дунав между градовете ...
 • Указ № 109 от 05.06.2013 г. за награждаване на г-н чън би-хо - извънреден и пълномощен посланик на република корея в република България, с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 111 от 06.06.2013 г. за освобождаване на главен комисар калин георгиев георгиев от длъжността главен секретар на министерството на вътрешните работи
 • Указ № 112 от 06.06.2013 г. за назначаване на светлозар стоянов лазаров на длъжността главен секретар на министерството на вътрешните работи
 • Указ № 113 от 06.06.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община белене, област плевен
 • Указ № 115 от 07.06.2013 г. предсрочно прекратяване пълномощията на константин кирилов казаков като председател на държавна агенция "национална сигурност"
 • Указ № 116 от 10.06.2013 г. за обнародване на закона за денонсиране на техническото споразумение между министъра на отбраната на кралство белгия, министерството на отбраната на република България, федералното министерство на отбраната на ...
 • Указ № 117 от 10.06.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община гърмен, област благоевград
 • Указ № 118 от 10.06.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство шишманово, община харманли, област хасково
 • Указ № 120 от 13.06.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за държавна агенция "национална сигурност"