18.06.2013 г.

ДВ, бр. 53

Променени актове

 • Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство
 • Наредба № 1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г.
  Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на ...
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

Нови актове

 • Наредба за изменение на наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство (дв, бр. 19 от 1999 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г. (дв, бр. 10 от 2009 г.)
 • Постановление № 132 от 12 юни 2013 г. за изменение на постановление № 66 на министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (дв, бр. 29 от 1996 г.)
 • Постановление № 133 от 13 юни 2013 г. за изменение на наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на министерството на ...
 • Правилник за организацията и дейността на народното събрание
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на азербайджанската република за сътрудничество в борбата срещу престъпността (утвърдено с решение № 756 от 13 септември 2012 г. на министерския съвет. в сила от ...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на азербайджанската република за сътрудничество в областта на извънредните ситуации (утвърдено с решение № 755 от 13 септември 2012 г. на министерския съвет. в сила от ...
 • Указ № 107 от 31.05.2013 г. за освобождаване на тодор иванов чуров от длъжността постоянен представител на република България в северноатлантическия съвет към организацията на северноатлантическия договор със седалище в брюксел, ...
 • Указ № 108 от 03.06.2013 г. за освобождаване на радион василев попов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство саудитска арабия и назначаване на николай георгиев николов за извънреден и пълномощен ...
 • Указ № 119 от 12.06.2013 г. за назначаване на катя илиева делева за извънреден и пълномощен посланик на република България в република южна африка, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република зимбабве със седалище в претория