28.06.2013 г.

ДВ, бр. 56

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност"
 • Устройствен правилник на министерството на финансите

Нови актове

 • Постановление № 135 от 21 юни 2013 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г.
 • Постановление № 136 от 21 юни 2013 г. за предоставяне на средства на българския червен кръст за изпълнение на план 2013 г. за разпределение на храни от интервенционните запаси на европейския съюз за най-нуждаещи се лица
 • Постановление № 137 от 21 юни 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на авиоотряд 28 за 2013 г.
 • Постановление № 138 от 21 юни 2013 г. за изменение на устройствения правилник на министерството на финансите, приет с постановление № 249 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 85 от 2009 г.)
 • Постановление № 139 от 26 юни 2013 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност", приет с постановление № 23 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 17 от 2008 г.)
 • Решение № 2723-нс от 24 юни 2013 г. за обявяване за избран за народен представител във 02. многомандатен изборен район - бургаски, пенко атанасов атанасов от листата на кп "коалиция за България"
 • Решение № 2724-нс от 24 юни 2013 г. за обявяване за избран за народен представител в 24. многомандатен изборен район - софия, таско михайлов ерменков от листата на кп "коалиция за България"
 • Решение във връзка с внесените от министерския съвет на република България "стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението"
 • Решение за избиране на комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
 • Решение за избиране на комисия за взаимодействие с граждански организации и движения
 • Решение за избиране на комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения
 • Решение за избиране на комисия по бюджет и финанси
 • Решение за избиране на комисия по външна политика
 • Решение за избиране на комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
 • Решение за избиране на комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
 • Решение за избиране на комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение за избиране на комисия по енергетика
 • Решение за избиране на комисия по здравеопазването
 • Решение за избиране на комисия по земеделието и храните
 • Решение за избиране на комисия по икономическата политика и туризъм
 • Решение за избиране на комисия по инвестиционно проектиране
 • Решение за избиране на комисия по културата и медиите
 • Решение за избиране на комисия по околната среда и водите
 • Решение за избиране на комисия по отбрана
 • Решение за избиране на комисия по правни въпроси
 • Решение за избиране на комисия по регионална политика и местно самоуправление
 • Решение за избиране на комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
 • Решение за избиране на комисия по труда и социалната политика
 • Решение за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Решение за създаване на временна комисия за изработване на проект на нов изборен кодекс