18.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 95

Променени актове

 • Наредба № 1 от 7 февруари 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...
 • Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
 • Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
 • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия (дв, бр. 15 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на у...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (дв, бр. 21 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок (дв, бр. 112 от 2004 г.)
 • Решение № 14 от 4 ноември 2014 г. по конституционно дело № 12 от 2014 г.
 • Решение за попълване състава на временната комисия по бюджет и финанси
 • Решение за попълване състава на временната комисия по правни въпроси
 • Решение за приемане на доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2013 г.
 • Решение за приемане на доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2013 г.
 • Споразумение между министерството на околната среда и водите на република България и министерството на околната среда и опазването на природните ресурси на грузия за сътрудничество в областта на опазването на околната среда (утвърдено с реше...
 • Указ № 241 от 04.11.2014 г. за назначаване на петко колев дойков - извънреден и пълномощен посланик на република България в република индия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в народна република бангладеш със седалище в делхи
 • Указ № 242 от 04.11.2014 г. за назначаване на сергей пенчев мичев - извънреден и пълномощен посланик на република България в република индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в малайзия със седалище в джакарта
 • Указ № 245 от 06.11.2014 г. за награждаване на албена антонова велкова с орден "за гражданска заслуга" първа степен за нейните големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защита ...
 • Указ № 246 от 06.11.2014 г. за награждаване на тодорка радева бобева с орден "за гражданска заслуга" първа степен за нейните големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защита на...
 • Указ № 247 от 06.11.2014 г. за награждаване на евгения цветкова желева с орден "за гражданска заслуга" първа степен за нейните големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защита ...
 • Указ № 248 от 06.11.2014 г. за награждаване на стефка добрева монова с орден "за гражданска заслуга" първа степен за нейните големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защита на...
 • Указ № 249 от 06.11.2014 г. за награждаване на цонка маринова букурова с орден "за гражданска заслуга" първа степен за нейните големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защита ...
 • Указ № 250 от 06.11.2014 г. за награждаване на тодор манолов цанев с орден "за гражданска заслуга" първа степен за неговите големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защита на ...
 • Указ № 251 от 06.11.2014 г. за награждаване на петър манолов георгиев с орден "за гражданска заслуга" първа степен за неговите големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защита ...
 • Указ № 252 от 06.11.2014 г. за награждаване на зейнеп ибраим келеш с орден "за гражданска заслуга" първа степен за нейните големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защита на ч...
 • Указ № 253 от 06.11.2014 г. за награждаване на алфред ернест фосколо с орден "за гражданска заслуга" първа степен за неговите големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защита н...
 • Указ № 254 от 06.11.2014 г. за награждаване на сабри хюсеинов искендеров с орден "за гражданска заслуга" първа степен за неговите големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защи...
 • Указ № 255 от 06.11.2014 г. за награждаване на георги асенов саръиванов с орден "за гражданска заслуга" първа степен за неговите големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защит...
 • Указ № 256 от 06.11.2014 г. за награждаване посмъртно на благой топузлиев с орден "за гражданска заслуга" първа степен за неговите големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защ...
 • Указ № 257 от 06.11.2014 г. за награждаване посмъртно на вяра георгиева с орден "за гражданска заслуга" първа степен за нейните големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защита...
 • Указ № 258 от 06.11.2014 г. за награждаване посмъртно на димитър амбарев с орден "за гражданска заслуга" първа степен за неговите големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защи...
 • Указ № 259 от 06.11.2014 г. за награждаване посмъртно на едуард генов с орден "за гражданска заслуга" първа степен за неговите големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защита ...
 • Указ № 260 от 06.11.2014 г. за награждаване посмъртно на румяна димитрова узунова с орден "за гражданска заслуга" първа степен за нейните големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и...
 • Указ № 261 от 06.11.2014 г. за награждаване на посмъртно стефан вълков с орден "за гражданска заслуга" първа степен за неговите големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защита...
 • Указ № 262 от 06.11.2014 г. за награждаване посмъртно на георги атанасов заркин с орден "за гражданска заслуга" първа степен за неговите големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и ...
 • Указ № 263 от 06.11.2014 г. за награждаване посмъртно на васил узунов с орден "за гражданска заслуга" първа степен за неговите големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защита ...
 • Указ № 264 от 06.11.2014 г. за награждаване посмъртно на костадин събев с орден "за гражданска заслуга" първа степен за неговите големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защит...
 • Указ № 265 от 06.11.2014 г. за награждаване посмъртно на проф. йордан тодоров с орден "за гражданска заслуга" първа степен за неговите големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за...
 • Указ № 266 от 06.11.2014 г. за награждаване посмъртно на димитър йорданов влайчев с орден "за гражданска заслуга" първа степен за неговите големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции ...
 • Указ № 267 от 06.11.2014 г. за награждаване посмъртно на нури адалъ с орден "за гражданска заслуга" първа степен за неговите големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепването на демократичните институции и за защита на...
 • Указ № 271 от 10.11.2014 г. за назначаване на валери иванов йотов - извънреден и пълномощен посланик на република България във федеративна република бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република еквадор със седалище ...
 • Указ № 272 от 13.11.2014 г. за освобождаване на лазар георгиев груев от длъжността председател на върховния касационен съд на република България