13.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 80 от 12.09.2008 г.

  1. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие.
  2. Обнародван е Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос