17.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 81 от 16.09.2008 г.

  1. Обнародвано е Постановление № 224 от 10 септември 2008 г. за създаване на съвет за координация и оперативно наблюдение на средствата от Европейския съюз