27.09.2008 г.

Държавен вестник бр. 84 от 26.09.2008 г.

  1. Приета е Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие;
  2. Приета е Наредба № i-1 от 16 септември 2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност".