14.04.2010 г.

Бр. 28 от 13.04.2010

Измененa е НАРЕДБА № Н-16 ОТ 13 ЮЛИ 2009 Г. ЗА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.