24.04.2010 г.

Бр. 31 от 23.04.2010

  1. Измененo e Постановление № 324 от 30 декември 2009 за изпълнението на Държавния бюджет на РБ за 2010 г.
  2. Измененa е Наредба № 2 от 01.07.2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на българските граждани.