21.04.2010 г.

Бр. 30 от 20.04.2010

Изменен е Устройственият правилник на Министерството на финансите.
Измененa е Наредба № 2 от 08.01.2008 г. за съдебните заседатели.