28.04.2010 г.

Бр. 32 от 27.04.2010

  1. Изменен е Законът за специалните разузнавателни средства.
  2. Изменен е Законът за правната помощ.
  3. Изменен е Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления