10.04.2010 г.

Бр. 27 от 09.04.2010

  1. Отменен е Правилникът за устройството и дейността на НЗОК.
  2. Изменен е Законът за електронните съобщения.