22.07.2011 г.

Бр. 56 от 22.07.2011

Най-важното

 • Постановление за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води.

Променени актове

 • Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
 • Наредба № н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършва...
 • Наредба № н-20 от 15 декември 2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни...
 • Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища

Нови актове

 • Наредба за ползването на повърхностните води
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища (дв, бр. 22 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане от винетни такси при ползване на републиканските пътища (дв, бр. 10...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба н-20 от 2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, освободени от заплащан...
 • Постановление № 200 от 13 юли 2011 г. за приемане на наредба за ползването на повърхностните води
 • Постановление № 201 от 14 юли 2011 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2011 г. за финансиране възстановяването на хидромелиоративна инфраструктура, за отводнителни и нап...
 • Постановление № 202 от 15 юли 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с постановление № 239 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 98 от 2003 г.)
 • Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
 • Споразумение между правителството на република България и световната организация по здравеопазване на животните (оІе) за учредяване на регионално представителство на оІе за източна Европа (ратифицирано със закон, приет от 40-то народно събра...
 • Указ № 172 от 12.07.2011 г. за награждаване на александър иванов кашукеев с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 173 от 12.07.2011 г. за награждаване на пенчо стоянов пенев с орден "св. св. кирил и методий" огърлие