7.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 78

Променени актове

  • Правилник за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието. 
  • Наредба за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Нови актове

...