10.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 12

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Постановление № 194 от 6 август 2009 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на министерството на държавната администрация и административната реформа
 • Устройствен правилник на българския институт по метрология
 • Правилник за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
 • Постановление № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Нови актове

 • Правилник за състава на националния архивен съвет и реда за неговата работа
 • Инструкция № 1 от 30 януари 2012 г. по прилагане на наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища в областта на военното образование
 • Наредба № 15 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "работник в дървообработването"
 • Наредба № 16 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "треньор"
 • Наредба № 17 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания"
 • Наредба № 18 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "инструктор по фитнес"
 • Наредба № 19 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "гувернантка"
 • Постановление № 14 от 2 февруари 2012 г. за приемане на тарифа за таксите, събирани за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по закона за насърчаване на заетостта
 • Постановление № 15 от 2 февруари 2012 г. за изменение на правилника за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 126 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 47 от 2006 г.)
 • Постановление № 16 от 2 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на българския институт по метрология, приет с постановление № 109 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 40 от 2006 г.)
 • Постановление № 17 от 3 февруари 2012 г. за създаване на почивна база "слънчев бряг"
 • Постановление № 18 от 3 февруари 2012 г. за приемане на правилник за състава на националния архивен съвет и реда за неговата работа
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (дв, бр. 11 от 2009 г.)
 • Решение за избор на секретар на четиридесет и първото народно събрание
 • Решение за избиране на председател на икономическия и социален съвет
 • Решение № 111 от 7 февруари 2012 г. за обявяване на 8 февруари 2012 г. за ден на национален траур
 • Тарифа за таксите, събирани за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по закона за насърчаване на заетостта
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "златни пясъци"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "беласица"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "българка"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "шуменско плато"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "странджа"
 • Решение за избор на секретар на четиридесет и първото народно събрание
 • Решение за промяна в състава на комисията по здравеопазването
 • Указ № 32 от 31.01.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на конвенцията за правата на хората с увреждания
 • Указ № 33 от 31.01.2012 г. за освобождаване на бойко василев коцев от длъжността постоянен представител на република България към европейския съюз
 • Указ № 34 от 31.01.2012 г. за назначаване на димитър цанчев цанчев за постоянен представител на република България към европейския съюз
 • Указ № 35 от 31.01.2012 г. за освобождаване на ганчо неделчев ганев от длъжността постоянен представител на република България при службата на организацията на обединените нации и другите международни организации в женева
 • Указ № 36 от 31.01.2012 г. за назначаване на иван тотев пиперков за постоянен представител на република България при службата на организацията на обединените нации и другите международни организации в женева
 • Указ № 37 от 31.01.2012 г. за освобождаване на райко страхилов райчев от длъжността постоянен представител на република България към организацията на обединените нации в ню йорк
 • Указ № 38 от 31.01.2012 г. за назначаване на стефан любомиров тафров за постоянен представител на република България към организацията на обединените нации в ню йорк
 • Указ № 40 от 03.02.2012 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство габрене, община петрич, област благоевград
 • Указ № 41 от 03.02.2012 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство чудомир, община лозница, област разград
 • Указ № 42 от 03.02.2012 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство струмешница, община петрич, област благоевград
 • Указ № 43 от 03.02.2012 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство вълково, община сандански, област благоевград
 • Указ № 44 от 03.02.2012 г. за насрочване на нов избор за общински съветници в община кюстендил, област кюстендил
 • Указ № 45 от 03.02.2012 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство дебелт, община средец, област бургас
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "рилски манастир"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "русенски лом"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "сините камъни"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "персина"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "витоша"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "врачански балкан"
 • Закон за ратифициране на конвенцията за правата на хората с увреждания
 • Двугодишно споразумение за сътрудничество между министерството на здравеопазването на република България и регионалния офис за европа на световната здравна организация 2012 - 2013 г. (одобрено с решение № 881 от 2 декември 2011 г. на министе...