30.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 26

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
 • Закон за управление на отпадъците
 • Правилник за прилагане на закона за насърчаване на заетостта
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "морска администрация"

Нови актове

 • Закон за хазарта
 • Постановление № 64 от 22 март 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за насърчаване на заетостта, приет с постановление № 131 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 58 от 2003 г.)
 • Постановление № 65 от 23 март 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на изпълнителна агенция "морска администрация", приет с постановление № 210 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 78 от 2008 г.)
 • Решение № 1733-нс от 26 март 2012 г.
 • Решение № 223 от 23 март 2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "реконструкция и електрификация на жп линията пловдив - свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за ско...
 • Решение № 3 от 21 март 2012 г. по конституционно дело № 12 от 2011 г.
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист п...
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на нзок и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за н...
 • Споразумение между министерството на отбраната на република България и министерството на отбраната на република албания относно безвъзмездно предоставяне на право на ползване на софтуерен продукт "национален кодификационен инструмент "булкод" ...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на китайската народна република за взаимно освобождаване от изискването за виза за притежатели на дипломатически и служебни паспорти (одобрено с решение № 847 от 24 ное...
 • Указ № 111 от 20.03.2012 г. за освобождаване на венцислав ангелов иванов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в боливарска република венесуела
 • Указ № 112 от 20.03.2012 г. за освобождаване на петьо димитров петев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в естония
 • Указ № 113 от 20.03.2012 г. за освобождаване на иван пенчев данчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република литва
 • Указ № 114 от 20.03.2012 г. освобождаване на валери иванов йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република чили
 • Указ № 115 от 20.03.2012 г. за освобождаване на бойко христов мирчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република сингапур, в малайзия и в бруней даруссалам със седалище в джакарта, република индонезия
 • Указ № 119 от 22.03.2012 г. за назначаване на ангел александров ангелов за извънреден и пълномощен посланик на република България в босна и херцеговина
 • Указ № 120 от 22.03.2012 г. за назначаване на румен петров петров за извънреден и пълномощен посланик на република България в арабска република египет
 • Указ № 121 от 22.03.2012 г. за назначаване на ангел симеонов димитров за извънреден и пълномощен посланик на република България в република сърбия
 • Указ № 128 от 28.03.2012 г. за обнародване на закона за хазарта