11.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 3

Променени актове

  • Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт ...
  • Наредба № 57 от 9 юни 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 88 от 2007 г., изм. - дв, бр. 84 от 2010 г., изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)

Нови актове

  • Наредба № 28 от 18 декември 2012 г. за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна
  • Наредба за допълнение на наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт ...
  • Наредба за отменяне на наредба № 28 от 1999 г. за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания (дв, бр. 111 от 1999 г.)
  • Правилник за отменяне на правилника за осигуряване и управление на качеството на отбранителни продукти за министерството на отбраната и българската армия (дв, бр. 101 от 2004 г.)